FILMŠULA

Širi filmsko obzorje in ostri družbeni pogled

Filmšula je program filmske vzgoje za mlade, ki ga vodi Kosovelov dom Sežana v sodelovanju s ŠC Srečka Kosovela Sežana, MC Podlaga, Klubom študentov Sežana in ostalimi partnerji.

Filmska vzgoja temelji na ogledu kakovostnega in raznovrstnega filmskega programa (animiranih, igranih in dokumentarnih filmov svetovne produkcije) ter poudarja pomen filma za kritičen premislek o naši družbi, o svetu v katerem živimo in nenazadnje tudi o nas samih.

Program Filmšule

Program vključuje ogled kakovostnih filmov s pogovori ter različne delavnice, povezane s filmom. V preteklih letih so bile izvedene delavnice animacije, multimedijsko predavanje Filmska izrazna sredstva, delavnice scenaristike in filmske kritike … Dva filma sta v program uvrščena po izboru dijakov.

Informacije o aktualnem programu Filmšule, gradiva o filmih in ostale zanimivosti so objavljene na spletni strani šole, spletni strani Filmšule (http://filmšula.si/) in na FB profilu Filmšula Sežana.

Ljubitelji filmov in samostojno misleči mladostniki, pridružite se nam. V okviru Filmšule se lahko odločite za ogled posameznih filmov, obiska predavanj ali delavnic. Udeležba šteje za OIV in ID. 

Alenka Kompare in Samo Onič, mentorja Filmšule