DRUŽBOSLOVJE

Predmeti: zgodovina, geografija, umetnost, psihologija, sociologija, filozofija

Družboslovni sklop (v 2. in 3. letniku gimnazije)