MEDNARODNI PROJEKTI

Šolski center Srečka Kosovela Sežana je med bolj mobilnimi šolami v Sloveniji. Uspešne prijave na razpise so omogočile izkušnjo mobilnosti  117-im dijakom in 35-im strokovnim delavcem.

V desetih letih smo kot prijavitelji  izpeljali naslednje projekte:

 • Skupaj smo na konju, Leonardo mobilnosti 2005 (Češka)
 • Primerjava tržnih priložnosti slovenskega in Moravskega Krasa, Leonardo da Vinci IVT 2008 (Češka)
 • DOSS Festival, 2008 (Bosna in Hercegovina)
 • Kreativnost nima mej, 2010 (Bosna in Hercegovina, Srbija)
 • Kreativno preko mej, Leonardo da Vinci IVT 2011 (Španija in Portugalska)
 • Kreativnost kot medkulturni dialog, 2011 (Bosna in Hercegovia, Srbija)
 • Visual merchansdising, Leonardo da Vinci IVT 2012 (Portugalska)
 • Aranžer-kompetence preteklosti ali prihodnosti?, Leonardo da Vinci IVT 2013 (Portugalska)
 • Šola – partner v razvojnih strategijah, Leonardo da Vinci VET PRO 2013 (Portugalska)
 • Primerjava matematičnih simbolov in pojmov, 2013 (Bosna in Hercegovina)
 • Skupaj smo se borili in umirali na bojiščih prve svetovne vojne, 2014 (Bosna in Hercegovina)