Rezultati poklicne mature

REZULTATI NA POKLICNI MATURI

Poklicna matura 2018

Dijaki aranžerskega tehnika so uspešno opravili poklicno maturo. V povprečju so dosegli 15,41 točke, kar je višje od republiškega povprečja (14,49 točk).

Poklicna matura 2017

Vsi prijavljeni dijaki aranžerskega tehnika so uspešno opravili poklicno maturo, povprečen dosežek je 16,70 točk (republiško povprečje v tem programu je 14,64 točk). Eva Bužanin je dosegla vse možne točke ter tako postala diamantna maturantka.

Poklicna matura 2016

Dijaki aranžerskega tehnika, ki so poklicno maturo opravljali prvič, so bili na njej tudi 100 % uspešni. V povprečju so dosegli 16,00 točk, kar je boljše od republiškega povprečja (14,94 točk). Rebeka Rehar je pri angleščini dosegla 100 % točk.

Poklicna matura 2015

Rezultat dijakov aranžerskega tehnika na poklicni maturi je bil 15,33 točke, kar je precej višje od republiškega povprečja (13,22 točk).

Poklicna matura 2014

Aranžerji so dosegli povprečni uspeh 16,40 točke (republiško povprečje je 15,59 točke), imajo pa tudi dva zlata maturanta, od tega je eden dosegel vseh možnih 23 točk.

Poklicna matura 2013

Dijaki aranžerskega tehnika so dosegli povprečje 16,36 točke (republiško povprečje je 15,31 točke).