Dosežki

DOSEŽKI GIMNAZIJCEV

Tekmovanja in raziskovanje

Dijaki se vsako leto udeležijo državnih in mednarodnih tekmovanj iz znanja slovenščine, matematike, logike, fizike, kemije, biologije, astronomije, angleščine, italijanščine, nemščine, zgodovine in geografije.

Poleg tega izdelujejo raziskovalne in projektne naloge, npr. s področja zgodovine, psihologije, sociologije, in z njimi tekmujejo na državnih tekmovanjih.

Dosežki v šolskem letu 2017/18

Zlata priznanja na tekmovanjih

Skupaj 14 zlatih priznanj: 1 – državno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, 3 – državno tekmovanje iz logike, 1 – državno tekmovanje iz razvedrilne matematike, 1 – državno tekmovanje iz italijanskega jezika, 1 – državno tekmovanje iz znanja zgodovine, 3 – državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 3 – bralno tekmovanje iz italijanščine Il topo di biblioteca, 1 – bralno tekmovanje iz nemščine EPI Lesepreis

Srebrna priznanja na tekmovanjih

Skupaj 17 srebrnih priznanj:  2 – tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 2 – tekmovanje iz razvedrilne matematike, 1 – tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, 1 – državno tekmovanje iz znanja astronomije, 1 – državno tekmovanje iz zgodovine, 8 – tekmovanje iz znanja geografije, 2 – bralno tekmovanje iz nemščine EPI Lesepreis.

Dijaki so prejeli še več kot 150 bronastih priznanj, med drugim: 6 – tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 30 – tekmovanje iz razvedrilne matematike, 30 – tekmovanje iz logike, 24 – tekmovanje iz znanja astronomije, 5 – tekmovanje iz znanja angleščine, 15 – tekmovanje iz znanja biologije, 1 – tekmovanje iz znanja italijanščine,  22 – tekmovanje iz znanja geografije, 10 – tekmovanje iz znanja zgodovine.

Zelo uspešni so bili tudi na bralnem tekmovanju iz angleščina Bookworms, saj jih je kar 23 prejelo zlato in 59 srebrno priznanje.

Dosežki v šolskem letu 2016/17

Zlata priznanja na tekmovanjih

Skupaj 8 zlatih priznanj: 1 – državno tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 1 – državno tekmovanje iz astronomije, 1 – EPI Reading Badge, 3 –  Bookworms, 2 – Il topo di biblioteca

Srebrna priznanja na tekmovanjih

Skupaj 32 srebrnih priznanj: 3 – tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 4 – državno tekmovanje iz matematike, 1 – tekmovanje iz znanja finančne matematike, 9 – tekmovanje  iz znanja angleščine, 1 – tekmovanje iz znanja italijanskega jezika, 2 – državno tekmovanje iz fizike, 1 – državno tekmovanje iz znanja astronomije, 2 – tekmovanje iz znanja geografije, 1 – srečanje mladih  raziskovalcev Slovenije: psihologija, 3 – tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 5 – EPI Reading Badge

Dijaki so prejeli še več kot 200 bronastih priznanj v 16 različnih kategorijah.

Dosežki v šolskem letu 2015/16

Zlata priznanja na tekmovanjih

Skupaj 11 zlatih priznanj: 2 – državno tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 1 – državno tekmovanje iz matematike, 1 – državno tekmovanje iz logike, 1 – državno tekmovanje iz fizike: 1. nagrada, 1 – Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije: 1. mesto psihologija, 1 – tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 1 – EPI Reading Badge, 1 – EPI Lesepreis, 1 – EPI Letture , 1 – Il topo di biblioteca

Srebrna priznanja na tekmovanjih

Skupaj 34 srebrnih priznanj: 3 – tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 2 – državno tekmovanje iz matematike, 1 – tekmovanje iz logike, 1 – tekmovanje  iz znanja angleščine, 1 – tekmovanje iz znanja geografije, 1 – tekmovanje iz znanja zgodovine, 3 – tekmovanje iz biologije za Proteusova priznanja, 1 – državno tekmovanje iz fizike, 5 – državno tekmovanje iz znanja astronomije, 1 – Srečanje mladih  raziskovalcev Slovenije: sociologija, 5 – EPI Reading Badge, 4 – EPI Lesepreis, 6 – EPI Letture

Dijaki naše šole so bili vključeni v mednarodno raziskavo TIMSS Advanced 2015. Izmed 50 gimnazij Slovenije so v znanju preduniverzitetne fizike dosegli skupno 2. mesto, najboljši pa so bili kar v štirih od šestih kategorij: sklepanje, mehanika in termodinamika, valovanje in jedrska fizika, elektrika in magnetizem.