Ekskurzije

GIMNAZIJSKE EKSKURZIJE

1. letnik

  • zgodovinska in geografska ekskurzija v Oglej in Gradež (Italija),
  • obisk Galerije Lojzeta Spacala, ogled Štanjela in extempore.

2. letnik

  • večdnevna jezikovna ekskurzija v London z okolico,
  • biološka in zgodovinska ekskurzija po Brkinih.

3. letnik

  • zgodovinsko-geografska ekskurzija na Koroško (Avstrija),
  • večdnevna maturantska ekskurzija v Grčijo.

Drugi izleti in ogledi

Poleg navedenih ekskurzij, ki so organizirane vsako leto, izvedemo še številne druge izlete in oglede, na katerih je udeležba izbirna.

  • Vsako drugo leto aktiv tujih jezikov organizira za dijake 3. in 4. letnikov strokovno ekskurzijo v Italijo.
  • Za dijakinje in dijake, ki obiskujejo likovne delavnice, pa tudi za vse ostale zainteresirane, vsako leto organiziramo ogled Beneškega karnevala.
  • Naravoslovni aktiv občasno organizira dvodnevno ekskurzijo z obiskom Tehničnega muzeja v Münchenu, ki se je lahko udeležijo dijaki vseh letnikov naše šole; družboslovni aktiv pa vsako drugo leto večdnevno ekskurzijo v Pariz.
  • Dijaki 4. letnikov se lahko udeležijo dvodnevne zgodovinske ekskurzije na Dunaj.