Tuji jeziki

TUJI JEZIKI

Aktiv profesoric tujih jezikov sestavljajo:

  • Jana Bele Lutman, prof. angleškega in francoskega jezika in književnosti
  • Doris Furlan, prof. angleškega in nemškega jezika in književnosti
  • Sandra Grmek, prof. angleškega in italijanskega jezika in književnosti
  • Elvira Mavrič, prof. francoskega in italijanskega jezika in književnosti
  • Magda Pogačar, prof. angleškega in nemškega jezika in književnosti
  • Leonida Vrabec, prof. italijanskega jezika in književnosti in sociologije

Ekskurzije

Vsako leto je za dijake 2. letnikov organizirana strokovna ekskurzija v London. Dijaki si ogledajo londonske znamenitosti in pridejo v neposreden stik z jezikom in kulturo. Vsako drugo leto je za dijake 3. in 4. letnikov organizirana strokovna ekskurzija v Italijo. Prav tako je vsako drugo leto organizirana ekskurzija v Pariz za dijake jezikovnega sklopa.

Tekomovanja

Dijaki 1. 2. in 3. letnika se vsako leto udeležijo tekmovanja iz angleške bralne značke EPI READING BADGE in BOOKWORMS. Dijaki drugega in tretjega letnika gimnazije sodelujejo na tekmovanju za nemško bralno značko EPI READING BADGE. Dijaki, ki obiskujejo italijanščino, lahko tekmujejo v bralni znački IL TOPO DI BIBLIOTECA.

Za dijake 3. letnikov aktiv pripravi šolsko tekmovanje iz znanja italijanskega in angleškega jezika. Najboljši dijaki se udeležijo regijskega in državnega tekmovanja.

Projekti

Nekateri dijaki sodelujejo v mednarodnem projektu Carbon Footprint Challenge.

Drugo

Med šolskim letom potekajo priložnostne razstave (dan odprtih vrat, informativni dan). Za dijake s posebnimi potrebami izvajamo individualno učno pomoč.

Povezave

Angleščina:
slovarji, enciklopedija, itd:
Dictionary

Cambridge
Založba Longman (vaje, slovar, …)
British Council (aktivnosti, vaje, angleška kultura)
Fact Monster (igrice, ljudstva, znanost…)
novice, članki, učenje angleščine:
Voice of America (novice, članki):
Založba Oxford
Mary Glasgow Magazines (revije, igre, …)
Metro Telegraph

Italijanščina:
Corriere della sera (časopis)
Italijanska glasba

Nemščina:
Založba Hueber, dodatna gradiva za Themen Aktuell
slovarji:
Leo
Woxikon

Priprava na splošno in poklicno maturo.