Matematika

MATEMATIČNI AKTIV

Člani matematičnega aktiva:

  • Alojz Čotar,
  • Lucija Filipčič Križaj,
  • Sonja Ivančič.

Matematični aktiv vsako leto organizira naslednje aktivnosti:

  • tekmovanja iz matematike (šolsko tekmovanje – kenguru, regijsko oziroma izbirno tekmovanje, državno tekmovanje).
  • tekmovanja iz logike (šolsko tekmovanje, državno tekmovanje in mednarodno tekmovanje Genius Logicus).
  • tekmovanje iz astronomije (šolsko tekmovanje, državno tekmovanje).

Že dolgo vrsto let prirejamo spominski dan matematike, ki je posvečen enemu od pomembnih matematikov. Na ta dan učenci predstavijo seminarske naloge, plakate ipd.

Več let poteka tudi medpredmetni projekt Selected Chapters in Mathematics. Učence vabimo, da pripravijo predstavitev matematične tematike v angleščini (lahko tudi v italijanščini, nemščini itd.).

V šolskem letu 2016/17 smo prvič organizirali Teden matematike z namenom prikazati dijakom matematiko na bolj zabaven način. Dijaki so pri pouku matematike v skupinah reševali zabavne matematične in logične naloge; potekalo je tekmovanje v recitiranju decimalk števila PI; poslušali smo predavanje Od korena do fraktala ter izbrali logotip za matematične dejavnosti na naši šoli (levo zgoraj).