Ekonomija

EKONOMSKI AKTIV

Ekonomski aktiv sestavljajo učitelji ekonomskih predmetov:

  • Patricija Kastelic Volf, univ. dipl. ekon.
  • Mojca Železnik Buda, univ. dipl. ekon.
  • Lucija Stanič Brezec, univ. dipl. ekon.
  • Lilijana Fabris, univ. dipl. org. dela

Delo aktiva je zanimivo in pestro, saj organiziramo:

  • strokovne posvete in okrogle mize s predstavniki različnih podjetij,
  • projektni teden SPOT (sežanski podjetniško oglaševalski tabor),
  • sejme učnih podjetij,
  • strokovne ekskurzije,
  • izmenjave dijakov (Češka, Portugalska),
  • in sodelujemo na različnih tekmovanjih, in sicer iz: ekonomije, poslovne matematike, računovodstva, tekmovanjih iz projektnih, raziskovalnih in drugih nalog.