Mednarodni projekti

V šolskem letu 2017/18 smo uspešno zaključili dve mednarodni sodelovanju. Osrednja tema triletnega projekta EDUKARST (Erasmus+) je bil Kras: raziskovanje, ohranjanje in vrednotenje Krasa s poudarkom na kraških vodnih virih v mediteranskem prostoru. V okviru projekta Combating Discrimination And Bullying (Erasmus+) pa smo v mednarodnih izmenjavah spodbujali zmanjševanje nasilja in neenakost ter pri dijakih razvijali vrednote altruizma, strpnosti in medkulturnega spoštovanje. 

V šolskem letu 2018/19 sodelujemo v projektu mednarodnega sodelovanja šol Dediščina v turizmu/Heritage in tourism. Cilj projekta je izmenjava dobrih praks, povezava šol z okoljem ter oblikovanje novih, z dediščino povezanih turističnih proizvodov. V okviru projekta se je skupina desetih dijakov vseh treh programov v začetku decembra 2018 udeležila štiridnevne izmenjave v Zvorniku, v načrtu pa je več izmenjav sodelujočih šol.