Družboslovje

DRUŽBOSLOVNI AKTIV

Družboslovni aktiv sestavljamo učiteljice in učitelji:

  • zgodovine (Nadja Prihavec, Gabrijela Rebec Škrinjar),
  • geografije (Mateja Grmek),
  • psihologije (Alenka Kompare),
  • sociologije (Gabrijela Rebec Škrinjar, Mirjam Franetič),
  • likovne umetnosti, umetnostne zgodovine (Samo Onič),
  • glasbe (Polona Prosen),
  • filozofije (Polona Strnad Bensa).

Naše delo je raznoliko. Pri poučevanju pogosto uporabljamo metode aktivnega učenja (npr. razgovor, delo z viri, debatne tehnike, terenske vaje) in spodbujamo zanimanje dijakov za aktualne družbene teme, njihovo samostojnost in kritičnost.

Poudarek dajemo tudi medpredmetnemu povezovanju in se pri raziskovanju določenih vsebin in izgradnji znanja povezujemo med seboj ter z učitelji drugih predmetov, npr. slovenščine, angleščine in naravoslovja.

Na šoli organiziramo tradicionalne ekskurzije v kraje, ki so pomembni za slovensko zgodovino: v Oglej, Čedad, na Koroško z Gospo Sveto … ter izpeljemo enodnevni ekstempore v Štanjelu. V okviru družboslovnega sklopa se izmenično vsako drugo leto odpravimo na dvodnevni družboslovno raziskovalni tabor v Idrijo in v Tolmin.

Udeležujemo se področnih in državnih tekmovanj iz zgodovine in geografije ter z raziskovalnimi nalogami (psihologija, sociologija, zgodovina) sodelujemo na srečanjih mladih raziskovalcev Slovenije.

Mnogo dijakov izbere družboslovne predmete kot četrti in/ali peti predmet na maturi. Pri teh predmetih vsa leta dosegajo nadpovprečne rezultate.