Projekti in ekskurzije

Morske zgodbe, avtorica: Sara Bogičević
Morske zgodbe, avtorica: Sara Bogičević
Morske zgodbe, avtorica: Sara Bogičević
Morske zgodbe, avtorica: Sara Bogičević

Projekti in ekskurzije

Del učnega programa je namenjen tudi strokovnim ekskurzijam, obiskom galerij in izvedbi projektnih nalog za naročnika. Z ekskurzijami dijakom omogočamo celostno poznavanje stroke, povezovanje šole z okoljem oziroma zunanjimi naročniki pa omogoča pridobivanje dragocenih izkušenj pri delu na resničnih in celovitih projektih.

Projekti

Nekaj uspešnih projektov, v katerih so v zadnjih letih sodelovali dijaki aranžerskega tehnika:

  • sodelovanje pri novoletni okrasitvi Sežane in na božičnem semnju v Osnovni šoli Sežana, božični aranžma in okrasitev stavbe Občine Sežana,
  • inovativna prostorska instalacija sferičnih zrcal ob 90. obletnici smrti Srečka Kosovela v Sežani in akcija »Obleci se v poezijo« z izdelavo majic z motivi Kosovelovih pesmi,
  • idejna zasnova in izdelava scenskih kulis za šolske predstave »Koliko imen imaš, ljubezen?«, »Jutro na Radiu Kras« in muzikal »Pa ne že spet R&J«,
  • postavitev odmevne prostorske instalacije Holokavst v MC Podlaga ter v Kosovelovem domu; avtorica razstave Ines Pahor je prejela tudi najvišje občinsko priznanje za leto 2017, nagrado občine Sežana,
  • oblikovanje scenografije in kostumografije za plesno društvo Mehki čevlji – plesna predstava Z Mehkimi čevlji okrog sveta, s katero smo se predstavili tudi na festivalu Makalonca v Ljubljani in v okviru festivala Zmaj ima mlade v Postojni,
  • oblikovanje scenografije in kostumografije v sodelovanju z Osnovno šolo Srečka Kosovela Sežana za predstavo Zvezdica Zaspanka (več predstav tudi v Trstu) …

V šolskem letu 20017/18 so dijaki 3. letnika ob 10. obletnici aranžerstva v Sežani izvedli projekt ARTX. V šolskem letu 2018/19 pa so dijaki 3. art registrirali prvo dijaško podjetje ARTX decor&design.

Ekskurzije

V 2. ali 3. letniku dijaki obiščejo decembrski Milano. Na dvodnevni ekskurziji si ogledajo lokalne kulturne znamenitosti in najbolj znane muzeje ter analizirajo izložbe in ostala sredstva množičnega komuniciranja, ki v Sloveniji v tolikšni meri niso prisotna.

Na enodnevnih strokovnih ekskurzijah pa obiščemo MOS Celje, SOF v Portorožu, Fructal Ajdovščina in v Ljubljani izvedemo Dan za vizualne komunikacije.