Sedmo leto rastemo s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt, ki se je v srednjih šolah začel v šolskem letu 2010/11 in od takrat je v projekt vključena tudi  naša šola. Namen projekta je spodbujanje bralne kulture med mladimi,  jih motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju šolskih in splošnih knjižnic.

Vsi dijaki prvih letnikov so v okviru projekta obiskali šolsko knjižnico in Kosovelovo knjižnico, kjer so dobili v dar najnovejšo knjigo pisateljice Marjane Moškrič z naslovom Sanje o belem štrpedu. Za omenjeno knjigo je pisateljica letos prejela nagrado desetnica, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, in sicer za najboljšo otroško in mladinsko literaturo za obdobje zadnjih treh let.

Mladinski roman Sanje o belem štrpedu je realistična zgodba, prepletena s pravljičnim štrpedom, bitjem s Krasa, kar daje romanu močan simbolni pomen. Glavni junaki se spopadajo z aktualnimi družbenimi problemi, ki vplivajo tudi na njihove prijateljske in ljubezenske odnose. Gre za odlično mladinsko knjigo, ki nudi obilo bralnega užitka, hkrati pa pomaga mladostnikom odgovoriti na tista vprašanja, ki se jim v času odraščanja porajajo ob oblikovanju njihovega odnosa do sveta.

Natalija Mikuletič, koordinatorica projekta