Ponovno zelo uspešni sežanski maturanti!

Tudi letošnja generacija maturantov Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana je zelo uspešno in z nadpovprečnim rezultatom opravila maturo. 6 dijakinj in dijakov je doseglo tako imenovano zlato maturo oz. maturitetno spričevalo s pohvalo.

V programu gimnazija so to: Jakob Jazbec, Dora Kavčič, Ajda Marjanovič, Jurij Nastran ter najuspešnejša Tea Štrekelj, ki je dosegla vseh možnih 34 točk, kot ena izmed 16 slovenskih maturantov s tem rezultatom.

V programu ekonomski tehnik je zlato maturo dosegla Ula Stepančič.

Primerjava z republiškimi povprečji posameznih programov pa pokaže spet nadpovprečen uspeh v vseh treh programih: tako so gimnazijci dosegli povprečno 21,51 točke (rep. povp. 20,12), ekonomci so dosegli 15,95 točke (rep. povp. 14,27) ter aranžerci 15,33 točke (rep. povp. 13,22).

Posebej veseli dejstvo, da so vsi letošnji maturanti, ki so k maturi pristopili, le-to tudi uspešno opravili.

Vsem maturantom čestitamo in želimo lepe, zaslužene počitnice, septembra pa se vidimo na zadnjem srečanju generacije maturantov 2015. Srečno vsem!

Dušan Štolfa, ravnatelj