Kreativci na 12. SPOT-u 1. dan

Dijaki  3. letnika gimnazije, ki imamo izbirni predmet kreativno podjetništvo, ter dijaki 4. letnika ekonomskega tehnika, smo se odpravili na tri dnevni SPOT (Sežanski Podjetniško Oglaševalski Tabor), ki letos poteka na Višji strokovni šoli v Sežani pod vodstvom profesoric Lilijane Fabris, Mojce Železnik Buda in Lene Dobrinja.

SPOT je inovativen šolski projekt in je letos že dvanajstič. Gre za intenzivno izobraževanje in spodbujanje ustvarjalnosti dijakov s pomočjo delavnic, predavanj in dela na terenu. Dijaki v treh dneh postanejo kreativci, tekstopisci, fotografi, scenaristi in režiserji. Njihova naloga je pripraviti izdelke oglaševanja (video, tiskani oglas, logotip, animacije …) za poslovni načrt, projektno nalogo in tekmovanja.

V sredo, 25. marca, smo se ob osmi uri zbrali pred Višjo strokovno šolo in pričeli s predavanjem o vizualnih komunikacijah, ki ga je izvedel profesor Samo Onič. Njegovi napotki nam bodo zagotovo pomagali pri izdelavi oglasov. Pokazal nam je primere dobrih in slabih oglasov. Vzpodbudil je tudi naše kreativno razmišljanje, kar nam bo zagotovo prineslo odlične ideje.

Nato se nam je pridružil Peter Lombar, ki je imel predavanje na temo Video – medij sodobnega komuniciranja. Pokazal nam je nekaj dobrih in slabih videov, ob katerih smo se naučili veliko o tem, kako narediti kvaliteten film. S seboj je prinesel snemalne pripomočke in jih predstavil.

Po končanih predavanjih smo končno imeli kosilo, po kosilu pa so nas profesorice seznanile z delom, ki ga moramo opraviti v teh treh dneh. Za začetek smo morali napisati brief za oglas, v katerem določimo dejavnost, komunikacijske cilje, ciljne skupine in izbor medijev.

Bili smo že zelo utrujeni, ampak to nas ni ustavilo pred pisanjem scenarijev za načrtovane oglase oz. videe.

Nastja Perhavec Hvala, Maja Padjen, Kaja Mezinec, Vid Bolčič, 3.bg