2. razpis Erasmus+, Usposobljeni za prihodnost

V okviru projekta Erasmus+, KA1, Usposobljeni za prihodnost, je ŠC Srečka Kosovela Sežana pridobil 28 tri tedenskih dotacij za mobilnost za praktično izobraževanje za dijake programov ekonomski in aranžerski tehnik. Jeseni 2018 so dijaki četrtih letnikov izkoristili 14 dotacij (4x Las Plamas-Španija, 10 x Barcelos-Portugalska). Praktično izobraževanje v tujini je opravljalo 7 aranžerjev in 7 ekonomcev.

ŠC Srečka Kosovela Sežana je v jeseni 2018 postal nosilec Listine Erasmus+za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, katere namen je spodbuditi organizacije, ki imajo dokazano kakovost pri večletni organizaciji mobilnosti za dijake in osebje v PIU, k nadaljnjemu razvoju njihovih strategij evropske internacionalizacije. Imetniki listine se bomo od razpisa leta 2019 dalje lahko na poenostavljen način prijavili za ključni ukrep 1 (mobilnost za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) v okviru programa Erasmus+. S pridobitvijo listine bomo tako izkušnjo mobilnosti v tujini lahko omogočili večjemu številu dijakov in profesorjev.

Pridobitev listine je razlog za odločitev, da v spomladanskem roku razpisujemo dodatne mobilnosti za praktično izobraževanje za aranžerje in ekonomce. Tokratna mobilnost bo izvedena v obdobju praktičnega izobraževanja tretjih letnikov in bo nadomestila praktično izobraževanje pri slovenskih delodajalcih. Predpisani termini za mobilnost so:

  • 6. – 20. april 2019 za dijake programa aranžerski tehnik (Portugalska)
  • 3. – 17. junij 2019 za dijake programa ekonomski tehnik (Španija)

Zainteresirane dijake pozivam, da pošljejo vlogo z Europass življenjepisom in motivacijskim pismom na naslov koordinatorke maja.preseren@gmail.com.

Prijava naj vsebuje:

  • dopis, s katerim se prijavljate na razpis,
  • Europass življenjepis,
  • motivacijsko pismo,
  • ostala dokazila.

Prednost pri izbiri imajo dijaki, ki so v preteklih letih gostili dijake iz tujine, dijaki nagrajeni na tekmovanju Consumer classroom in tisti, ki sodelujejo v aktivnostih za promocijo šole. Vloge bo pregledala in točkovala komisija, ki bo v najkrajšem možnem času sporočila odločitev.  Vloge pošljite do 25. 01. 2019.

Maja Prešeren, Erasmus koordinatorka