Sodeluj v tekmovanju za logotip projekta

Learn it today to manage it tomorrow /Nauči se danes, da boš lahko uporabil jutri

Program: Erasmus+

Ključni ukrep: KA2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks

Področje izobraževanja: KA229 – Partnerstva za šolske izmenjave

Leto razpisa: 2018

Partnerji:

Namen: Razvoj veščin, ki bodo nujne v prihodnosti (‘must have’)

  1. intercultural competence (medkulturne kompetence)
  2. program-based thinking (sposobnost razumevanja, osmišljanja in obdelave večje količine podatkov)
  3. virtual cooperation (virtualno sodelovanje)
  4. transdisciplinarity (multidisciplinarnost – globlje poznavanje enega področja v povezavi z razumevanjem drugih področij)
  5. design thinking/mindset (sposobnost načrtovanja procesov za doseganje rezultatov in osredotočanja na stranke)

Zmagovalec se bo lahko udeležil enega od kratkoročnih usposabljanj v partnerskih državah. Oblikovan logotip pošljite na naslov maja.preseren@gmail.com do 10. 12. 2018

Maja Prešeren, koordinatorka projekta