10. december – mednarodni dan človekovih pravic

10. decembra 1948 so v Parizu Združeni narodi sprejeli zelo pomemben dokument: Splošno deklaracijo človekovih pravic. Ta dan je postal svetovni dan človekovih pravic, letos pa zaznamujemo 70 let od sprejema Splošne deklaracije človekovih pravic (SDČP). 

Kaj so človekove pravice?

  • Človekove pravice pripadajo ljudem že zato, ker so človeška bitja; tako jih včasih imenujemo tudi naravne pravice.
  • Človekovih pravic ni potrebno kupiti, si jih prislužiti ali podedovati; so neodtujljive. Nihče jih nima pravice iz kakršnegakoli razloga komurkoli odvzeti.
  • Človekove pravice se enakovredno nanašajo na vse ljudi sveta, kjerkoli živijo in ob kateremkoli času, zato so univerzalne.
  • Človekove pravice so nedeljive, medsebojno odvisne in medsebojno povezane – so tesno soodvisne in jih ne moremo obravnavati ločeno drugo od druge. Imajo enako veljavo in ne morejo biti hierarhično razporejene. Nekatere pravice vsebujejo druge ali pa brez drugih ne morejo obstajati.
  • Prizadevajo si za ohranitev nacionalnega in mednarodnega miru in varnosti, priznane in uzakonjene so kot pravne norme in določajo minimalni standard za vse ljudi, vendar pa vsaka družba lahko opredeli in uveljavlja višje standarde.
  • Standardi človekovih pravic predpisujejo, kaj morajo vlade storiti za svoje državljane in tudi, česa svojim državljanom ne smejo napraviti. Kot velja, da ima vsaka oseba človekove pravice, velja tudi, da je vsaka oseba dolžna spoštovati človekove pravice drugih.

Številnim ljudem pri nas in po svetu so človekove pravice še vedno kršene. Živijo v revščini, so izkoriščani ali diskriminirani.

Alenka Kompare, za družboslovni aktiv