Fotografski natečaj »KRASn’KRŠ – Narava in človek«

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti v partnerstvu s/z Komunalno stanovanjskim podjetjem Sežana, Javnim zavodom Park Škocjanske jame, revijo GEA … vas vabijo k sodelovanju na fotografski natečaj z naslovom »KRASn’KRŠ – Narava in človek«.
 
Tema natečaja je narava in človekov odnos do kraške dediščine. V okvir teme natečaja sodijo posnetki, s katerimi želijo fotografi opozoriti na lepote nežive in žive narave, posebnosti, ki so posledica večstoletnega človekovega delovanja na krasu. Fotografije naj kažejo na naravne kraške oblike in njihovo ohranjenost, odnos in vpliv človeka, sodobne družbe in/ali tehnologije na kras. Fotografije naj imajo sporočilno vrednost razpisane teme. 

Na natečaju lahko v prvi starostni skupini sodelujejo fotografi do zaključenega srednješolskega izobraževanja oziroma do 19. leta starosti. Pristojbine za udeležbo ni. Fotografije sprejemajo do 30. 11. 2018.

Več o natečaju preberite na spletni strani: https://www.zrc-sazu.si/fotonatecaj2018