Sodeluj v tekmovanju za CLIL in VET LOGO

ŠC Srečka Kosovela Sežana razpisuje šolsko tekmovanje za izdelavo LOGOTIPA. Dijake iz  ŠC Srečka Kosovela Sežana vabimo, da izdelajo LOGOTIP za mednarodni projekt (Strateška partnerstva Erasmus +) CLIL (Content and Language Integrated Learning).  V dvoletnem projektu sodeluje naša šola kot partner. Koordinatorka  je šola iz Slovaške, partnerji pa prihajajo iz Italije, Portuglaske, Turčije in Litve.

BRIEF

  • OPIS: Cilj metode CLIL   je, da ne učimo neposredno jezika, temveč uporabljamo tuj  jezik predvsem kot komunikacijsko sredstvo. Gre za  integrirano učenje jezika oziroma poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku. Dijaki tako pri različnih predmetih uporabljajo tuj jezik. Dijaki naše šole bodo  metodo CLIL uporabili pri predmetu Poslovanje podjetja – Učno podjetje, kjer se veliko uporablja poslovna angleščina.  
  • CILJ: Oblikovati logotip, ki bo predstavljal projekt, vsebino projekta in sodelujoče države v programu Erasmus +.
  • CILJNA SKUPINA: dijaki in profesorji, zainteresirana javnost, evropska komisija
  • MEDIJI: pripravite predlog logotipa v barvni in črno –  beli verziji. Za lažjo predstavo ga poskušajte umestiti v predloge profilnih slik in ozadij na socialnih omrežjih, na majico s kratkimi rokavi ter »hoodie«.

Zainteresirane dijake vabimo, da najkasneje do 26. novembra izdelajo LOGO za projekt CLIL in ga oddajo prof. Jani Bele Lutman, prof. Doris Furlan, prof. Patriciji Kastelic Volf ali  prof. Maji Prešeren. Ne pozabite napisati svojega imena in priimka.

Zmagovalca bomo razglasili 30. novembra. Dijak, ki bo izdelal zmagovalni LOGO, bo nagrajen z udeležbo na usposabljanju v Italiji (Sicilija) marca 2019 skupaj s štirimi dijaki, ki bodo izbrani za sodelovanje v projektu, in profesorji spremljevalci.

Patricija Kastelic Volf,  sodelujoča v projektu CLIL