Naravoslovni tabor Bohinj

V ponedeljek, 17. 9. 2018, smo se 3. letniki gimnazije naravoslovnega sklopa, odpravili na tridnevni naravoslovno raziskovalni tabor v Bohinj. Tabor so vodili profesorji: Irena Dolgan, Vasilija Valečič in Uroš Borjančič.

Zgodaj zjutraj smo se  z vlakom odpeljali  iz Sežane in  po nekaj urah prispeli v Bohinjsko Bistrico. Od tu naj bi pot do naše nastanitve nadaljevali z avtobusom, ki pa smo ga zamanj čakali in na koncu sta nas na ciljni kraj z avtom prepeljali naši  profesorici. Plan se je malo porušil ampak po kosilu je delo steklo po načrtu.

Prvi dan smo začeli z splošnim spoznavanjem rastja v bližini reke Savice. Nato smo se razdelili v tri skupine in opravili raziskovalna dela na reki Savici in sicer s področja fizike, kemije in biologije. Pri fizikalnemu delu smo merili  profil dna, presek rečnega toka in padec vodnega toka. Pri kemijskem delu smo opravili kemijsko analizo vode in prsti, pri biološkem delu pa smo s pomočjo mrežice ujeli nekaj organizmov, ki smo si jih nato pobližje pogledali in spoznavali s pomočjo lupe in mikroskopa. Nepričakovano smo proti koncu terenskega dela našli poginulo postrv, ki smo jo nato v našem laboratoriju secirali in podrobno spoznali notranjost ribe.

Drugi dan smo se v skupinah izmenjevali in sicer vsaka skupina je opravila fizikalne, kemijske in biološke raziskave in meritve. Večinoma je vse potekalo na Bohinjskem jezeru, le ena izmed skupin je odšla do reke Save Bohinjke, da je vzela vzorce vode za kemijsko analizo vode in prsti. Pri fizikalnem delu smo na jezeru ugotavljali, kako se temperatura vode spreminja z globino, raziskovali smo profil dna, ter merili globino kompenzacijske ravnine. Pri biološkem delu pa smo iskali organizme v jezeru za kasnejšo podrobno analizo v laboratoriju.

Vsak dan se je zaključil s podrobnejšimi analizami meritev, ugotovitvami, izdelavo poročil in s PPT predstavitvijo dognanega  po skupinah. Na  koncu so še profesorji podali svoja mnenja in komentarje.

Domov smo se vrnili z novimi izkušnjami in bogatim znanjem, ki smo ga v teh treh dneh praktičnega dela pridobili.

Nik Brcar 3. aG, za naravoslovni aktiv