STAVKA

V sredo 14.3.2018  bo pod okriljem SVIZ-a potekala

 STAVKA

vseh izobraževalk in izobraževalcev, od vrtca do univerze.

Na ta dan POUKA NI!

In zakaj se zavzemamo:

STAVKOVNE ZAHTEVE

  1. Zvišanje osnovnih plač učiteljic in učiteljev ter drugih izobraževalk in izobraževalcev od vrtcev do univerz, kot je opredeljeno v Zahtevah SVIZ za spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS z dne 16. 10. 2017;
  2. Ustrezno ovrednotenje razredniškega dela, kot je opredeljeno v Zahtevah SVIZ za spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS z dne 16. 10. 2017;
  3. Regres za letni dopust v letu 2018 v višini 1.200 EUR bruto za vse zaposlene, katerih osnovna plača je nižja ali enaka minimalni plači;
  4. Spoštovanje in dosledno uresničevanje pravice do pogajanj v okviru Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v skladu s 13. členom KPVIZ. Spoštovanje 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 56/2002, z dne 28. 6. 2002). Spoštovanje VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016, z dne 30. 12. 2016).                                                                                  

Glavni stavkovni odbor SVIZ